Fiskevær – fra gammelt av til nåtid

Jeg tenkte å fortsette med å se litt mer på disse flotte stedene, som i dag i stor grad benyttes til ferie og fritid. Det er klart det bor fastboende også, på mange av disse fiskeværene. Men noen av stedene er helt fraflyttet, og huser kun mennesker som kommer for å oppleve naturen –  og ikke minst nærheten til havet og det maritime miljøet man møter på slike steder.

Kombinert drift

De fiskeværene som vi kjenner i dag, hadde nok en driftsform hvor man kombinerte helårsbosetting med rorværsdrift – altså at det mest ble benyttet i sesongen for fiske. I tidligere tider, var dette mer adskilt rent driftsmessig.Det er spesielt to forhold, som har endret fiskeværene ganske betraktelig. I den yngre steinalder kom jordbruk og husdyr for fullt inn, dette endret også fiskeværene. Det samme skjedde når tørrfisken ble en salgsvare, og da snakker vi om middelalderen.Det at fiskeværene endrer seg, er noe som har skjedd gjennom alle tider. Det ser vi ikke minst de siste tiårene, med nedleggelser og overgang til annen type fiske.

Fritidsbruk

Det er litt forskjellig hvordan byggene på de nedlagte fiskeværene, driftes og brukes. Men svært mange av dem, kan tilby ulike former for bruk og overnatting. Noen er solgt, mens andre leies ut for kortere og lengre perioder. Åremålsutleie er heller ikke uvanlig.

Fiskeværet Sør-Gjæslingan

Om man vil oppleve et fredet kulturmiljø, så anbefaler jeg fiskeværet Sør-Gjæslingan i Trøndelag. Her får man bo i rorbuer, som garantert vil være en minnerik opplevelse. Rett utenfor har man Folla havet, og man kan lett ta seg hit med hurtigbåt. Sesongen på Sør-Gjæslingan, foregår i perioden midten av mai til slutten av august. Det er et populært sted, så det gjelder nok å være tidlig ute med bestillingen. Dette gjelder spesielt i sommerferien til skolene.Utenfor skolens sommerferie, må man booke minimum 2-3 overnattinger om gangen. I skolens sommerferie, tar de også mot bookinger for kun èn natt.

Fiskeværet Sør-Gjæslingan

Fiskeværet Bjørnsund

Selv om Nord-Norge har mange flotte bevarte fiskevær, er det andre fiskeværet vi skal besøke – også i den sørlige landsdelen. Bjørnsund ligger utenfor Molde, og er lett tilgjengelig med rutegående båt fra Bud.Om man velger å ikke overnatte, kan man ta første båt på morgenen og returnere med siste båt på kvelden.Men stedet har overnattingsmuligheter, så dette er absolutt å anbefale. I tillegg til overnatting, har de båtutleie og kafe på sommerstid.

Fraflyttet i 1967

Det er over 50 år siden at stedet ble fraflyttet, og tjener i dag som et godt vedlikeholdt feriested. Fiskeværet Bjørnsund ligger så langt ut mot storhavet, som det er mulig å komme.De som har besøkt stedet enten med eller uten overnatting, sier at det er en unik opplevelse. Jeg tror ikke det er noen grunn, til å trekke de uttalelsene i tvil.

Store valgmuligheter

De som seriøst vurderer en ferie langs kysten, bør studere tilbudene på internett. Det er mange valgmuligheter, både i Sør- Midt- og Nord-Norge. Men husk at sesongen kan være travel, så ikke vent for lenge med bookingen.