Fiskevær fra sør til nord – Historie

Det finnes en rekke flotte, og idylliske fiskevær langs kysten vår. Det at de fleste av dem har utspilt sin rolle som fiskevær, er lite vi kan få gjort noe med.

Utviklingen har gjort sitt, til at det er andre måter det drives fiske på nå til dags. Jeg tenker på de små og intime fiskeværene, som i tidligere tider hadde et yrende liv. Men hvordan var det disse fiskeværene egentlig oppstod, og hvordan artet livet seg for de som jobbet og bodde der? Dette skal vi se litt på nå, og vi skal gå riktig langt tilbake i historien. Dagens bruk av de fleste gamle fiskeværene, er ofte forbundet med ferie og fritidsbruk. Men jeg synes uansett det er flott, at de brukes til noe og at noen har glede av dem. Svært mange av dem er jo noen perler, med sin flotte beliggenhet fra sør til nord i landet.

Historien bak fiskeværene

Man finner de langs hele kysten, men hovedsakelig fra Vestlandet i sør til Finnmark i nord. Det er den nordlige landsdelen som har desidert flest fiskevær, fra Lofoten og helt til den østlige delen av Finnmark.Bakgrunnen for etableringen, var naturlig nok hovedsakelig knyttet til fiske og fangst av sjødyr. Det å bedrive fiske, er den eldste påviste næringsveien i Norge. Det er derfor god grunn til å tro, at nettopp fiskevær er den eldste bosettingsformen vi finner i Norge og Norden. Tidsmessig hevdes det at de første fiskeværene, ble etablert allerede i eldre steinalder.

Viktig for kysthistorien

Med tanke på at fiskeværene i alle år har vært viktige for kysten vår, er de på samme måte en viktig og stor del av kysthistorien til landet vårt.Hva ordet vær egentlig betyr, hersker det noe usikkerhet knyttet til. Men det mest sannsynlige, er at ordet betyr fiskested ved havet. For meg høres i alle fall dette logisk ut, men det finnes også andre teorier. Det er noen som mener at vær, kommer av det gammelnorske «varar» Dette kan knyttes opp mot at flere fiskere, gikk sammen om å verne både fisken og stedet – fra farer utenfra gjennom å inngå eder eller løfter.

Viktig for kysthistorien

To typer fiskevær

Husk at vi hele tiden snakker i et historisk perspektiv, dette fordi de færreste av de opprinnelige fiskeværene fortsatt er i drift. Og de som er i drift, drives ikke på samme måte som i gamledager.De helårsbesatte fiskeværene, hadde ofte en kombinasjon av fiske og jordbruk. Dette sikret folket en inntekt nær sagt året rundt. På disse værene kunne det bo relativt mange fastboende, siden sesongen ikke var så tidsbestemt eller avgrenset.Den andre typen av vær var rorværene, disse hadde betraktelig færre fastboende. Men i sesongen for fiske, kom det mange tilreisende som både bodde og leverte inn fangsten sin på disse stedene.

Dagens bruk av fiskevær

Som jeg allerede har vært inne på, så brukes fiskeværene i dag mye til ferie og fritid. Senere skal vi se litt på, hvordan en slik ferie kan arte seg.