Fra urbant liv til øysamfunn

Jeg har sagt det samme før, og jeg gjentar det så gjerne – at jeg har stor respekt for folk som tar utradisjonelle valg.

Det dukker opp historier som forteller om de som bryter opp, og etablerer seg på nye og ofte avsidesliggende steder. Det er nok et signal på at mange, vil vekk fra byen med alt stress og mas som bylivet ofte fører med seg. Selv om det er mange som ønsker å gjøre noe med det, er det ikke så mange som faktisk tar skrittet ut og gjennomfører det. Vi skal nå bli kjent med en familie, som flyttet fra Oslo til et helt annet liv på kysten av Vestlandet.

Møkster

Møkster

Denne øya var truet av skolenedlegging og fraflytting, en skjebne den dessverre ville ha delt med mange andre øysamfunn også. Men lokalbefolkningen ville ikke at dette skulle skje, så de la ut på internett at de søkte etter nye innbyggere med barn. Det var denne annonsen som familien Haug kom over, og de kjente at dette var noe de kunne tenke seg.Bente Haug sammenlikner deres valg, med at andre velger jordomseiling. Hun sier at dette er deres form for jordomseiling, selvfølgelig med et smil om munnen.

60 innbyggere

Det er bokstavelig talt et hav av forskjell, å flytte fra storbyen Oslo til en liten øy med 60 innbyggere. Men det er nettopp et slikt liv de ville oppleve, vekk fra biler og eksos i hovedstaden.Bente Haug er moren i familien, som også består av mannen Stig Haug – og sammen har de sønnene Henrik, Lasse og Kristoffer. Med andre ord et betydelige bidrag, for å øke folketallet ute i havgapet. Det er i prosent faktisk nesten 10% økning, noe som øysamfunnet naturlig nok setter veldig stor pris på Møkster ligger i Austevoll kommune, og er plassert vest i Hordaland fylke.

60 prosent økning på skolen

Selv om de økte øyas innbyggertall med cirka 10 prosent, jubler nok skolen enda mer over tilflyttingen. Skolen fikk 60 prosent økning i elevtallet, da de tre brødrene byttet skole.

Kommunen har to hus som folk kan prøve

Det at kommunen kan stille hus til disposisjon, er jo noe som er veldig bra. Både Austevoll kommune og velforeningen, har gått sammen for å prøve å få opp innbyggertallet. På denne måten kan innflyttere, få muligheten til å prøve å bo på øya – før de eventuelt anskaffer seg noe eget etter hvert.

Byttet ut bilen med båt

På en liten øy uten veiforbindelse, er det liten hensikt å ha bil. Dette gjorde at familien byttet ut sin Landrover, med båt som man har langt mer behov for.

Hjemmekontor

Stig jobber som selger, med kontor hjemme – men for Bente var ikke dette mulig. Hun jobbet fulltid som konduktør i Oslo tidligere, men nå jobber hun som gymlærer et par dager i uken – på den lille skolen ute i havgapet. Hun har også en stilling, som pendlende konduktør på Bergensbanen. I tillegg til dette, har hun også noen timer i uken som hjelpepleier på Møkster. En driftig dame med andre ord.