Norskekysten

Jeg synes det er på sin plass å skrive litt om den flotte kysten vår, all den tid vi skal vie en del steder langs kysten – plass i denne spalten og på denne nettsiden.

Jeg har sjekket en del faktaopplysninger, som forteller oss mer om denne flotte delen av landet vårt. Det at mange bruker kysten som ferie og rekreasjon er jo flott, men vi skal ikke glemme alle de fastboende og de som har kysten som arbeidsplass. Livet langs kysten fra sør til nord, har på lik linje med resten av samfunnet vårt – endret seg mye i løpet av generasjoner. Men kysten vår er mer enn bare flott natur, med øyer, holmer og ikke minst fjordene våre. Senere skal vi se hva man kan leve av langs kysten, for fisk er ikke den eneste inntektskilden lenger.

Kystlinjen til Norge

Dette er den enkleste måten å forklare, hva Norskekysten egentlig er. Om vi ser den fra sør mot nord, så omfatter dette kystlinjen mot Skagerak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Når det gjelder kystlinjen vi har på Svalbard, er ikke den regnet med her – og kan således ikke regnes som en del av Norskekysten.

2650 kilometer

Om vi regner antall kilometer med grense langs kysten, så havner vi på 2650 kilometer – med andre ord ganske så store avstander. Men med et langt land som Norge, hvor den hele den vestlige og nordlige delen grenser mot havet – er det ikke så merkelig at det blir mange kilometer ut av det.

25000 kilometer

25000 kilometer

Om vi tar med alle fjordene vi har, kan man faktisk nesten gange kystgrensen med ti. Med alle de lange fjordene vi har, havner vi på over 25000 kilometer.En veldig stor del av landets rikdom, er å finne nettopp i kystområdene våre. Det er olje, fiske og fiskeoppdrett som utgjør den største delen rent økonomisk.

Isbreer som har erodert bort grunnfjellet

Det er isbreer som har dannet kystlinjen vår, slik vi kjenner den i dag. Når grunnfjellet ble erodert bort, så ble alle fjordene og mange daler dannet. Det samme gjelder skjærgården vår, som beskytter fastlandet mot det åpne og frådende havet.Unntakene når det gjelder skjærgårder, eller rettere sagt mangel på det – er steder som Lindesnes, Stad, Varangerhalvøya, Folda. Lista og Jæren som har åpne havområder rett ut fra kysten.

En av verdens lengste

I tall så kan Norskekysten presenteres på følgende måte: 1) 279 kommuner er lokalisert langs kysten 2) Om vi regner med alle øyer, så er faktisk hele 72 000 kilometer den totale kystlinjen 3) Cirka 240 000 øyer 4) Cirka 81 000 skjær 5) Den totale kystlinjen inkludert øyene, er faktisk på hele 100 000 kilometer.

Skipsleia

Norge har en lang tradisjon med skipsfart, det sier seg kanskje selv med den kysten vi besitter. Senere skal vi se på litt av historien knyttet til skipstrafikken, langs den værharde kyststripen vår. Under krigen var det også harde kamper, en del steder og da kanskje spesielt i Nord-Norge.Vi skal saumfare kysten helt opp til Russland, altså kystområdet som grenser til Barentshavet.